Anastasia Khoroshilova
Russian
1978-

Toy 4
2006
Chromogenic print
37 x 47-1/4 inches
© Anastasia Khoroshilova