Leon Borensztein
Polish
1947-

Woman in Polka Dot Dress, San Francisco
1984
Pigment print
33 x 40 inches
© Leon Borensztein