Leon Borensztein
Polish
1947-

Woman in Polka Dot Dress, San Francisco
1984
Pigment print
40 x 33 inches
© Leon Borensztein