Leon Borensztein
Polish
1947-

Woman with six dogs, Monte Rio, California
1992
Gelatin silver print
20 x 16 inches
© Leon Borensztein