Sze Tsung Leong
American/British, born Mexico
1970-

Tiantong Bei Yuan II, Changping District, Beijing
2004
Chromogenic print
75 x 60 inches
© Sze Tsung Leong