Liu Zheng
Chinese
1969-

Qi Gong Performance, Wutai Mountain, Shanxi Province
1998
Gelatin silver print
18 x 18 inches
© Liu Zheng