Liu Zheng
Chinese
1969-

A Dying Old Woman, Beijing
1995
Gelatin silver print
18 x 18 inches
© Liu Zheng