Liu Zheng
Chinese
1969-

Two Rich Men on New Year's Eve
1999
Gelatin silver print
18-1/8 x 18-1/8 inches
© Liu Zheng