Liu Zheng
Chinese
1969-

An Old Actor Playing a Female Role, Beijing
1995
Gelatin silver print
18-1/8 x 18-1/8 inches
© Liu Zheng