Liu Zheng
Chinese
1969-

A Warrior on a Donkey, Longxian, Shanxi Province
1999
Gelatin silver print
18-1/8 x 18-1/8 inches
© Liu Zheng