Liu Zheng
Chinese
1969-

A Poetess, Beijing
1998
Gelatin silver print
18 x 18 inches
© Liu Zheng