Liu Zheng
Chinese
1969-

Xinjiang Girl Working in a textile Factory, Hetian, Xinjiang Province
1996
Gelatin silver print
18-1/8 x 18-1/8 inches
© Liu Zheng