Liu Zheng
Chinese
1969-

A Rural Boy in School Uniform, Fengxiang, Shaanxi Province
2000
Gelatin silver print
18-1/8 x 18-1/8 inches
© Liu Zheng