Liu Zheng
Chinese
1969-

Survivor 7
2004
Chromogenic prints
31-1/2 x 39-3/8 inches
© Liu Zheng